Célok & Tevékenységek 2018-02-03T10:04:04+00:00

Az Alapítvány célja:

 

Komplex, holisztikus egészségfejlesztő és egészségi sportra ösztönző tevékenység, a mozgáskultúra mind szélesebb körben történő megismertetése, támogatása, terjesztése, gyakorlási lehetőségek biztosítása, a tudatos egészségfejlesztés és önfejlesztés elősegítése a lakosság számára, főként, amelyek által az egyén saját maga tehet önmaga egészségének, fittségének, munkaképességének megőrzése és javítása érdekében.

 

Együttműködés egészségügyi intézményekkel, fitness központokkal, életmódházakkal, stb., holisztikus szemléletű egészségügyi és más hazai és külföldi szakemberekkel és intézményekkel, betegekkel, gyógyultakkal, tapasztalatcsere, ezek támogatása különféle fórumokon.  Szakemberképzés és továbbképzések, tanulmányutak biztosítása, támogatása, kiadványok fordítása, stb. Komplex egészségfejlesztő életmódváltó program létrehozásának támogatása, rekreációs egészségfejlesztő életmódközpont működtetése, regionális központok koordinálása.

 

Sclerosis multiplexes betegek, valamint az őket kezelő, ápoló, gondozó egészségügyi dolgozók, valamint segítő egyének, ill. családtagok támogatása, összefogása, az SM-es betegek szociális segítése, a hivatalos szervek és hatóságok előtti érdekképviseletük. Speciális egészségfejlesztő- rehabilitációs program alapján, különféle regeneráló, életminőségjavító terápiák, mozgásfejlesztő és rehabilitációs módszerek és egészségi sportok, valamint kellékek, készülékek, készítmények stb. biztosítása, erre megfelelő centrumot létrehozva, ingatlan háttérrel és személyszállítási eszközökkel, személyi és tárgyi feltételek, stb. biztosításával.

 

Összefogni és támogatni az alapítvány céljaival összhangban a hazai és külföldi tudományos munkát végző kutatókat, kutatást-fejlesztést, tudományos tevékenységet, velük együttműködni.

 

A rekreációs életmódra, mint az egyének tudatos, önkarbantartó tevékenységére való ösztönzés, útmutatás, ennek minden fajtáját biztosítva és támogatva az alapítvány keretei között (szabadidősport, hobbitevékenységek, túrázás, kirándulások, utazások, alternatív mozgásprogramok, stb.) A rekreációs életmódhoz kötődően, az ökológiai egyensúlyt és természetes, energiatakarékos, egészséges életmódot biztosító élettér teremtésének, alternatív, megújuló energiaforrások alkalmazásának népszerűsítése, kiépítése, támogatása.

 

Céljai megvalósításához az Alapítvány feladata minden szakmai és személyi feltétel, valamint a jövőben vagyonának gyarapításával az anyagi feltételek, tárgyi eszközök, ingó és ingatlan vagyonának megteremtése. Gazdálkodásával, eszközkezeléssel, eszközeinek hasznosításával saját és más szervezetek, szerveződések céljai megvalósításának elősegítése, támogatása.

Az Alapítvány együttműködhet különböző (civil, társadalmi, állami, gazdasági) szervezetekkel és szerveződésekkel, intézményekkel, magánszemélyekkel.

 

Az alapítvány célja érdekében kifejtett tevékenységei:

 

 1. Egészségmegőrzés,  betegségmegelőzés,  gyógyító- egészségügyi rehabilitáció, rekreáció,
 2. Komplex egészségfejlesztő, életmódváltó, regeneráló program kidolgozása és biztosítása, regionális rekreációs életmód-központok létrehozása.
 3. Meditációs, relaxációs, stressz-kezelő és tanulást segítő terápiás és kutató központ létrehozása. Testi-lelki harmónia megteremtését szolgáló módszerek biztosítása.
 4. A nyugati medicinát kiegészítő természetes gyógymódok, humán egészségügyi és alternatív terápiás módszerek alkalmazása, együttműködés egészségügyi szakemberekkel, egészségfejlesztés
 5. Egészségturizmus és rekreációs sport-idegenforgalom fellendítése, kúrák, üdültetés, kirándultatás, táboroztatás, túravezetés, stb. biztosítása
 6. Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem. Egészséges, természetes, energikus, energiatakarékos élettér, integrálgazdálkodás, ökogazdálkodás, valamint megújuló energiaforrások alkalmazásának ösztönzése, megteremtése.
 7. Gyermek- és ifjúságvédelem, – érdekképviselet, drogprevenció, lelki-segítség nyújtás
 8. Gyermekek és fiatalkorúak  sportos, egészségtudatos életmódra vezetése, testi-lelki harmóniát teremtő, koncentrációfokozó, stressz-mentes tanulást segítő módszerek, kreatív foglalkoztatás, képességfejlesztés, gyerekmegőrzés, stb.
 9. Nevelés, oktatás, készség- és képességfejlesztés, ismeretterjesztés, csere-képzési  és egyéb programok, tanulmányutak, előadások, foglalkozások, táborok, szemináriumok, stb., minden korosztály számára, folyamatos önképzés, tanulás ösztönzése
 10. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúakat és betegeket, rászorultakat, valamint családtagjaikat gondozók ill. azok gondozását biztosító dolgozó emberek segítése.    Gondozó és támogató szolgálat, rehabilitációs képzés és foglalkoztatás, rehabilitációs programok a betegek, az átmeneti és tartós egészségkárosodásban szenvedők segítésére, mozgás- és képességfejlesztő foglalkozások. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése.  
 11. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, hagyományőrzés, szabadidős és hobbitevékenység, kézműves tevékenységek, stb, különféle klubok, csoportfoglalkozások, közösségformálás.
 12. Szabadidősport, hobbisport, keleti és alternatív mozgások, alternatív mozgásterápiák biztosítása, turisztika, kiránduló, természetjáró és túracsoportok létrehozása, vezetése sportrekreáció.  A lakosság rekreációs  és testmozgás kultúrájának fejlesztése, ismeretterjesztés, a mozgáshiányból adódó betegségek megelőzése – egészségi-, fittségi- és rehabilitációs sportok  betegségmegelőző, közérzetjavító, testkarbantartó, egészségfejlesztő szerepének propagálása, sporteszközök , kellékek, stb. biztosítása.
 13. Egészséges táplálkozás népszerűsítése, tanácsadás, ismeretterjesztés, oktatás Természetes, vegyszermentes anyagok, egészséges, bio és káros anyagoktól mentes ételek, higiéniai termékek, kozmetikumok, testápolási termékek, stb. elkészítése, ételek megkóstoltatása, gyógynövények, étrendkiegészítők, stb. ismertetése, biztosítása, közösségek létrehozása (internetes piac, szatyorközösség, stb. – termelőkkel, készítőkkel, kézművesekkel kapcsolattartás, megrendelések felvétele és teljesítése) Tanfolyamok, bemutatók.
 14. Tudományos tevékenység, kutatási programok megvalósítása, idegen nyelvű kutatások-vizsgálatok, fejlesztések, tanulmányutak. Tanulmányok és kiadványok készítése magyar és idegen nyelven, kiadás, szakfordítás
 15. Pályázatírás, program-  és rendezvényszervezés itthon és külföldön, közösségformálás
 16. Az alapítvány vagyonának gyarapodásával eszközök kihelyezése, rendelkezésre bocsátása, helyszín és utazás biztosítása, saját és más szervezetek programjainak, rendezvényeinek biztosításához, stb.
 17. Nemzetközi  (tanulmányi, kutatási, valamint kulturális, sport, baráti és szakmai, stb.) kapcsolatok kiépítése, ápolása
 18. Érdekképviselet, fogyasztóvédelem, minőségbiztosítás
 19. Tevékenységekkel kapcsolatos  – információs és adatbázis kiépítése, működtetése,  informatikai háttér biztosítása, (reklám-propaganda-marketing eszközök, kiadványok,stb.)
 20. Célokkal összefüggő tevékenységek végzéséhez szükséges szakmai, személyi és az Alapítvány anyagi lehetőségei növekedésével tárgyi feltételek biztosítása is.